Chemie

Deze cursus hoort bij het boek Toelatingsexamen Arts-Tandarts, deel III. Deze e-learning is niet bedoeld ter vervanging van het boek, maar ter aanvulling.

Deze cursus is in ontwikkeling. In de loop van het voorjaar 2020 zal hier meer materiaal bijgevoegd worden.

Cursus Inhoud

Uitklappen