30.3.2 De baseconstante

Als een (zwakke) base B is opgelost in water, bestaat er het evenwicht

$$\mathrm{B^- + H_2O \rightleftharpoons HB + OH^-}$$

De bijbehorende evenwichtsconstante heet de baseconstant, Kb, van deze base:

$$K_b = \mathrm{\frac{[HB][OH^-]}{[B^-]}.}$$

Hoe groter de waarde van Kb, des te verder ligt het evenwicht naar rechts, en des sterker is de base. Wanneer Kb > 1, spreekt men simpelweg van een “sterke base”. De reactie loopt dan vrijwel geheel af.