32.3 Functionele groepen

In de vorige paragraaf werd als het ware het “skelet” van organische moleculen besproken, bestaande uit koolstofatomen met de benodigde waterstofatomen. Men kan in principe elk waterstofatoom vervangen door een interessantere functionele groep. De functionele groepen bepalen het belangrijkste deel van het chemisch gedrag van een stof.