26.4 Verwerkingsopgaven Atomen en periodiek systeem

De antwoorden op deze opgaven zijn te vinden in het downloadbestand.

  • 1. Geef de atoomsoort, het massagetal en de lading van de volgende atomen:
  • a. 9 protonen, 10 neutronen, 10 elektronen
  • b. 50 protonen, 70 neutronen, 46 elektronen
  • c. 94 protonen, 145 neutronen, 92 elektronen

2. Hoeveel protonen en neutronen bevat een argon-40 atoom? En een $^{200}\text{Au}$-atoom?

3. Een atoom in de grondtoestand bevat 12 elektronen. Schrijf de elektronenconfiguratie.

4. Welk neutraal atoom heeft een elektronenconfiguratie die eindigt in 5p2?

5. Koolstof en lood bevinden zich in dezelfde groep van het periodiek stelsel maar verschillen toch sterk in chemische eigenschappen. Wat is het belangrijkste verschil?