26.3.4 Periodieke eigenschappen

De naam “periodiek systeem” geeft aan, dat in de lijst van elementen bepaalde eigenschappen met regelmaat (periodiek) voorkomen. Elementen in dezelfde groep (kolom) hebben analoog chemisch gedrag. Een eenvoudig voorbeeld is groep 11 (IB): koper, zilver en goud zijn metalen die voor munten e.d. gebruikt worden omdat ze aantrekkelijk glanzen en niet gemakkelijk roesten.

Vooral bij de “A”-groepen (het s-blok en het p-blok) kan het periodiek gedrag worden verklaard aan de hand van valentie-elektronen. Fluor, chloor, broom en jood hebben analoog gedrag doordat ze allen 7 valentie-elektronen hebben.

groepvalentie-
elektronen
gedragvoorbeelden
1: alkalimetalen1ionlanding +1
reageren heftig met water, oxideren snel
natrium, kalium
2: aardalkalimetalen2ionlading +2
reageren met stoom
magnesium, calcium
17: halogenen7ionlading –1
reageren heftig met metalen (oxidanten)
chloor, broom
18: edelgassen8vormt geen ionen
niet of nauwelijks reactief
zeer laag kookpunt
helium, argon