28.2.3 Molair volume

Voor een ideaal gas hangt het molair volume af van de temperatuur en de druk, maar niet van het soort gas. Uit de algemene gaswet volgt dat

$$\text{molair volume ideaal gas} = \frac{V}{n} = \frac{R \cdot T}{p}.$$

In de chemie worden stofeigenschappen vaak gegeven onder “normale” of “standaard” omstandigheden: bij een temperatuur van 0˚C en een druk van $1,013 \cdot 10^5$ Pa. Dan geldt

$$\frac{V}{n} = \frac{R \cdot T}{p} = \frac{(8,31 \; \text{J/K mol}) \cdot 273 \; \text{K}}{1,013 \cdot 10^5 \; \text{Pa}} = 0,0224 \; \text{m}^3 /\text{mol} = 22,4 \; \text{L/mol}.$$

Dit is het standaard molair volume van een gas.