30 Zuren en basen

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • zuur-basekoppels volgens Brönsted-Lowry
  • ionisatie van water, waterconstante (Kw)
  • zuur-basereacties in waterig midden
  • sterkte van zuren en basen: zuurconstante (Kz) en baseconstante (Kb), pKz en pKb
  • verband tussen [H3O+], [OH], pH, pOH en Kw
  • werking en gebruik van zuur-base-indicatoren
  • berekening van de pH en de pOH van waterige oplossingen van sterke en zwakke zuren en basen
  • invloed van zouten op de pH van water (geen pH-berekening)
  • bufferoplossingen: eigenschappen en samenstelling

Er bestaan verschillende definities van zuren en basen. In dit hoofdstuk wordt de theorie van Brønsted-Lowry beschreven. In deze theorie wordt de hoofdrol gespeeld door H+-ionen, oftewel protonen.