30 Zuren en basen

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • zuur-basekoppels volgens Brönsted-Lowry
  • ionisatie van water, waterconstante (Kw)
  • zuur-basereacties in waterig midden
  • sterkte van zuren en basen: zuurconstante (Kz) en baseconstante (Kb), pKz en pKb
  • verband tussen [H3O+], [OH], pH, pOH en Kw
  • werking en gebruik van zuur-base-indicatoren
  • berekening van de pH en de pOH van waterige oplossingen van sterke en zwakke zuren en basen
  • invloed van zouten op de pH van water (geen pH-berekening)
  • bufferoplossingen: eigenschappen en samenstelling
  • titratie van een sterk zuur met een sterke base en van een sterke base met een sterk zuur

Er bestaan verschillende definities van zuren en basen. In dit hoofdstuk wordt de theorie van Brønsted-Lowry beschreven. In deze theorie wordt de hoofdrol gespeeld door H+-ionen, oftewel protonen.