25.2.3 Ionen en Atoomrooster

Een ion is een elektrisch geladen atoom of molecuul. Zie paragraaf 25.4 voor meer informatie.

Niet alle stoffen zijn moleculair. In sommige gevallen zijn de atomen door covalente bindingen gerangschikt in een atoomrooster. Men kan het atoomrooster beschouwen als één gigantisch “molecuul”.

Voorbeelden: diamant (koolstofatomen); silica/kwarts (silicium en zuurstofatomen in 1:2 verhouding).