28.4.5 Gegeven/gevraagd: het volume van een oplossing

Gebruik de molariteit (in mol/L, M) van een oplossing om van L naar mol om te rekenen en andersom.

Voorbeeld: Gebruikmakend van de reactie $2 \; \text{HCl (aq)} + \text{Zn (s)} \rightarrow \text{ZnCl}_2 \text{(aq)} + \text{H}_2 \text{(g)}$, hoeveel gram zink kan reageren met 85 mL van een 1,2 M HCl oplossing?

$$\text{volume oplossing} = 85 \; \text{mL} = 0,085 \; \text{L}$$ $$\text{hoeveelheid HCl} = 0,085 \; \text{L} \cdot (1,2 \; \text{mol/L}) = 0,102 \; \text{mol}$$ $$\text{hoeveelheid Zn} = 0,102 \; \text{mol} \cdot \frac{1 \; \text{mol Zn}}{2 \; \text{mol HCl}} = 0,051 \; \text{mol}$$ $$\text{massa Zn} = 0,051 \; \text{mol} \cdot (65,38 \; \text{g/mol}) = 3,3 \; \text{g}$$