25.3.2 Nomenclatuur van eenvoudige moleculaire stoffen

Eenvoudige moleculaire stoffen bestaan uit twee atoomsoorten; de algemene formule is dus AxBy. Om dergelijke stoffen een naam te geven schrijft men

  • een numeriek voorvoegsel voor x (maar niet als x = 1)
  • de Nederlandse naam voor A
  • een numeriek voorvoegsel voor y
  • de Latijnse naam voor B met uitgang –ide.

Meestal zijn A en B niet-metalen. Als er een metaal of metalloïde voorkomt, wordt deze altijd eerst geschreven.

atoomsoortNederlandse naamLatijnse naam + –ide aantalnumeriek
voorvoegsel
Hwaterstofhydride1mono-
Ckoolstofcarbide2di-
Nstikstofnitride3tri-
Ozuurstofoxide4tetra-
Ffluorfluoride5penta-
Pfosforfosfide6hexa-
Szwavelsulfide7hepta-
Clchloorchloride8octa-
Brbroombromide9nona-
Ijoodjodide10deca-

Voorbeelden:

  • CO2 mono- + koolstof + di- + oxide = koolstofdioxide
  • P4S10 tetra- + fosfor + deca- + sulfide = tetrafosfordec(a)oxide
  • NO mono- + stikstof + mono- + oxide = stikstofmon(o)oxide
  • Si2H6 di- + silicium + hexa- + hydride = disiliciumhexahydride
  • ClF5 mono- + chloor + penta- + fluoride = chloorpentafluoride