25.3.3 Formules van enkelvoudige stoffen

De formules voor enkelvoudige stoffen (één atoomsoort) hangen af van de structuur:

 • Pure metalen vormen atoomroosters. Hun formule is simpelweg het atoomsymbool.
  Voorbeelden: Au, Fe.
 • In edelgassen blijven de moleculen los van elkaar. Hun formule is het atoomsymbool. Voorbeelden: He, Ar, Rn.
 • Zeven niet-metalen vormen moleculen die elk uit twee atomen bestaan. Het gaat hier om
  • drie veelvoorkomende gassen: waterstof (H2), stikstof (N2), zuurstof (O2)
  • de vier halogenen: fluor (F2), chloor (Cl2), broom (Br2), jood (I2)
 • Ezelsbruggetje: “Brinkelhof” (Br I N Cl H O F).
 • Soms noemt men deze stoffen ook wel expliciet diwaterstof, dizuurstof, dichloor, enz.

Allotropen zijn verschillende enkelvoudige vormen van dezelfde atoomsoort.