32.3.4 Aminen

Een amine bevat een stikstofatoom (N), dat gebonden is aan C- en H-atomen. Het aantal C-atomen bepaalt of het amine primair, secundair of tertiair is.

Vooral primaire amines zullen waterstofbruggen vormen. Chemisch lijken zij op ammonia (NH3).

(Een primair amine is te vergelijken met een alcohol, maar met N in plaats van O. Op dezelfde manier lijkt een secundair of tertiair amine op ether.)