27.2.1 De octetregel bij ionbinding

Volgens de octetregel zal een atoom bindingen zodanig vormen, dat het aantal valentie-elektronen maximaal wordt.

Een ionbinding treedt op tussen twee atomen die sterk verschillen in elektronegativiteit: een metaal en een niet-metaal. Beide atomen zullen een elektrische lading krijgen.

  • Het metaalatoom staat elektronen af en wordt dus positief geladen. Volgens de octetregel zal het atoom al zijn valentie-elektronen afstaan, zodat de onderliggende elektronenschil precies vol is.
  • Het niet-metaalatoom trekt elektronen aan en wordt dus negatief geladen. Volgens de octetregel vult het atoom zijn valentie-elektronen aan tot acht.

Voorbeeld: Beschouw de ionbinding tussen Ca en Br.

Het metaal Ca heeft twee valentie-elektronen. Het zal deze twee elektronen willen afstaan, en zo een Ca2+-ion vormen. Het niet-metaal Br heeft zeven valentie-elektronen. Het zal dus één extra elektron willen opnemen, en zo een Br-ion vormen.