25.5.1 Ionen

Een ion is een atoom met een elektrische lading ongelijk aan nul. Ionen kunnen verklaard worden door een tekort of overschot van elektronen (zie volgende hoofdstuk).

  • Een kation heeft een positieve lading (elektronentekort).
    Dit komt vooral voor bij metalen. Voorbeeld: Na+, Ca2+, Al3+.
  • Een anion heeft een negatieve lading (elektronenoverschot).
    Dit komt vooral voor bij niet-metalen. Voorbeeld: Cl, O2–, As3–.

Op grond van de hoeveelheid lading worden ionen wel geclassificeerd als éénwaardig, tweewaardig, enz.

Een samengesteld ion is een molecuul met een elektrische lading.

Hieronder volgt een lijst van veelvoorkomende ionen en hun namen. In een latere les wordt besproken hoe men de ladingen van eenvoudige ionen uit het periodiek stelsel kan aflezen.


[flashcard_set id=’13592′]