31 Leerdoelen Redoxreacties

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • oxidatie, reductie, oxidator en reductor
  • oxidatiegetallen (= oxidatietrappen) van atomen in moleculen en ionen
  • verandering van oxidatiegetallen in redoxreacties
  • redoxkoppels
  • redoxvergelijkingen (zuur en basisch milieu): ionenreactievergelijkingen en stoffenreactievergelijkingen
  • toepassing van de spanningsreeks van metalen en niet-metalen
  • standaard reductiepotentiaal (= standaard redoxpotentiaal) en toepassing ervan
  • samenstelling, werking en spanning van een galvanisch element
  • samenstelling en werking van een elektrolysecel

In een redoxreactie (reductie-oxidatie) wisselen reagentia elektronen uit. Veel reacties zijn te interpreteren als redoxreacties: corrosie van metalen, verbranding, elektrolyse, enz. Redoxreacties spelen ook de hoofdrol in de elektrochemie.