31.1.1 Oxidatie en reductie

Men verkrijgt een eenvoudige redoxreactie door een metaal met zuur te behandelen. Het metaal “lost op” en er komt waterstofgas vrij:

Tijdens deze reactie geeft het zinkatoom twee elektronen aan de H+-ionen.

  • Een stof die elektronen verliest, ondergaat oxidatie. (Hierboven werd Zn geoxideerd
  • Een stof die elektronen opneemt, ondergaat reductie.   en H+)

Men gebruikt ook wel de volgende terminologie. (Helaas!) Let goed op om verwarring te voorkomen.

  • Een oxidator is een stof die een andere stof oxidatie doet ondergaan.
  • Een reductor is een stof die een andere stof reductie doet ondergaan.

De reductor zelf wordt dus geoxideerd, en de oxidator wordt gereduceerd!