25.5.4 Wet van behoud van lading

In een chemische reactie kunnen de ladingen van atomen/ionen veranderen, doordat elektronen uitgewisseld worden. Er geldt echter altijd een wet van behoud van lading: de totale lading van de stoffen is gelijk voor de reagentia en de producten.

Bijvoorbeeld: Wanneer men zink plaatst in een oplossing met zilverionen, vindt de volgende reactie plaats:

$$\text{Zn (s)} + \text{Ag}^+ \text{(aq)} \rightarrow \text{Zn}^{2+} \text{(aq)} + \text{Ag (s)}.$$

Deze vergelijking is niet in evenwicht, omdat het zilverion links een kleinere lading heeft dan het zinkatoom rechts. Dit verhelpt men door de juiste coëfficiënten te schrijven:

$$\text{Zn (s)} + 2 \; \text{Ag}^+ \text{(aq)} \rightarrow \text{Zn}^{2+} \text{(aq)} + 2 \; \text{Ag (s)}.$$