32.2.3 Cycloalkanen

Alkanen kunnen ook ringstructuren hebben; ze heten dan cycloalkanen. Ringen met 3 of 4 C-atomen worden niet gemakkelijk gevormd, omdat de ideale bindingshoeken van 109,5˚ kleiner gemaakt moeten worden.

Voor elke ring die gevormd wordt, moeten 2 H-atomen worden afgetrokken van de formule voor het lineair alkaan. Zo heeft cyclopentaan (rechts) de formule C5H10.

Cycloalkanen kunnen ook vertakkingen hebben. Hier staat bijvoorbeeld een skeletformule getekend voor ethylhexaan. (Het is niet nodig een nummer voor de vertakking op te geven, aangezien de zes C-atomen in de ring gelijkwaardig zijn.)