25.4.3 Wet van behoud van massa

Omdat in een reactie de atomen niet veranderen, blijft de totale massa ook gelijk. Dit heet de wet van behoud van massa, of ook de wet van Lavoisier: De producten van een reactie hebben dezelfde massa als de reagentia.

Voorbeeld: Wanneer men 4,9 g magnesium verbrandt, blijft er een wit poeder achter. Dit poeder blijkt een massa te hebben van 8,1 g. Dit lijkt vreemd: hoe kan de massa toenemen?

Men moet echter beseffen dat er zuurstof betrokken was in de verbranding:

$$\mathrm{2\ Mg\ (s) + O_2\ (g) \to 2\ MgO\ (s)}.$$

Nauwkeurige metingen laten zien dat er 3,2 g zuurstof verbruikt werd. Er wordt voldaan aan de wet van behoud van massa, want 4,9 g + 3,2 g = 8,1 g.