27.5 Verwerkingsopgaven Chemische binding

De antwoorden op deze opgaven zijn te vinden in het downloadbestand.

  1. Een atoomsoort X vormt een XI4 molecuul, waarbij de bindingen niet polair zijn. Wat is X?
  2. Teken Lewisstructuren voor  $$\text{NF}_3;       \text{H}_2 \text{S};       \text{N}_2;       \text{PCl}_5;       \text{NO}_3^-.$$
  3. Bepaal de ruimtelijke structuur van de volgende moleculen. Zijn ze polair? $$\text{CF}_4;       \text{H}_2\text{S};       \text{NBr}_3;       \text{SiHCl}_3$$
  4. Een molecuul bevattende C-, S- en H-atomen heeft drie σ-binding en één π-binding. Wat is de molecuulstructuur?
  5. Het kookpunt van methylfosfine, CH3–PH2, is –17,1˚C. Is het kookpunt van methylamine, CH3–NH2, hoger of lager? Waarom?