31.2.3 Spanningsreeks der halogenen

Op gelijke wijze kan men de halogenen vergelijken. Zij neigen alle elektronen op te pikken, maar fluor doet dat het sterkst en jood het minst sterk. Hoe hoger de reductiepotentiaal, des te reactiever het halogeen is.

I                           Br                         Cl                         F
minder reactief                                             reactiever

Voorbeeld: Om Br2 te verkrijgen, kan men Cl2 of F2 mengen met natriumbromide-oplossing. Maar met I2 zal het niet lukken.