25 Leerdoelen Basiskennis chemie

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

 • zuivere stoffen, mengsels en scheidingsmethoden voor mengsels
 • enkelvoudige en samengestelde stoffen
 • symbolen van elementen en formules van stoffen
 • belangrijkste nomenclatuurregels van de anorganische chemie
 • belangrijke eigenschappen van anorganische stoffen
 • polaire en apolaire oplosmiddelen + invloed van het oplosmiddel op de oplosbaarheid
 • elektrolyten en niet-elektrolyten
 • oplosbaarheid van ionverbindingen in water (via oplosbaarheidstabel)
 • algemene begrippen i.v.m. chemische reacties: synthese, analyse (thermolyse, elektrolyse en fotolyse), exotherm (exergonisch of exo-energetisch) en endotherm (endergonisch of endo-energetisch), behoud van element en van massa
 • dissociatie van ionverbindingen en ionisatie van moleculaire elektrolyten in water
 • reactietypes: neerslag-, gasontwikkelings-, neutralisatie- en redoxreacties
 • reactievergelijkingen: stoffen- en essentiële ionenreactievergelijkingen