31.1.4 Redoxreacties in zuur en basisch milieu

Sommige redoxreacties vereisen een zuur of basisch milieu. In de halfvergelijkingen herkent men dit aan de aanwezigheid van H+-ionen. Als H+ aan de linkerkant van de vergelijking staat, heeft men een zure omgeving nodig. Staat H+ aan de rechterkant, dan is een basisch milieu vereist.

Soms zijn halfvergelijkingen slechts gedeeltelijk gegeven. In dat geval:

  • Breng alle atoomsoort in evenwicht behalve O en H.
  • Breng O in evenwicht door voldoende H2O toe te voegen.
  • Breng H in evenwicht door voldoende H+ toe te voegen.
  • Breng de lading in evenwicht door elektronen toe te voegen.

MnO4 kan worden gereduceerd naar Mn2+-ionen. Schrijf de halfvergelijking. Heeft men hiervoor een zuur of een basisch milieu nodig?

  • $\mathrm{MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+}}.$ .Breng O-atomen in evenwicht door H2O toe te voegen.
  • $\mathrm{MnO_4^- \rightarrow Mn^{2+} +\mathbf{4 H_2O}}$. Breng H-atomen in evenwicht door H+toe te voegen.
  • $\mathrm{MnO_4^- + \mathbf{8 H^+} \rightarrow Mn^2+ + 4 H_2O}$. De lading links is nu +7; rechts +2. Voeg elektronen toe.
  • $\mathrm{MnO_4^- + 8 H^+ + \mathbf{5 e^-} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O}$.

Voor deze reductie is een zuur milieu nodig, aangezien H+-ionen verbruikt worden.