32.2.1 Lineaire alkanen

Een alkaan is een koolwaterstof die geen ringen of meervoudige bindingen bevat. De algemene formule van een alkaan is

$$\mathrm{C_nH_{2n+2}}$$

Een lineair alkaan is een lange keten koolstofatomen, zonder vertakkingen, waaraan de nodige waterstofatomen zijn gebonden. Hun namen moeten geleerd worden tot n = 10.

De lichtste alkanen zijn gasvormig bij kamertemperatuur en gewone druk. Vanaf pentaan (n = 5) is het vloeibaar, en bij zeer lange ketens is het een vaste stof.