32 Leerdoelen Koolstofchemie

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • molecuulformules (brutoformules) en structuurformules van organische stoffen
  • de begrippen lineair, vertakt, cyclisch, verzadigd, onverzadigd, functionele groep
  • IUPAC-naamgeving en belangrijke eigenschappen van koolwaterstoffen (alkanen, alkenen, alkynen en cycloalkanen), halogeenalkanen, alcoholen, ethers, aminen, aldehyden, ketonen, carbonzuren, esters en amiden
  • ketenisomerie, plaatsisomerie, functie-isomerie, cis-transisomerie en optische isomerie
  • reactietypes in de koolstofchemie: substituties, eliminaties, addities, condensaties en polymerisaties (geen mechanismen)

De meeste moleculen die deel uitmaken van levende organismen bevatten een “skelet” van koolstof, waaraan allerlei functionele groepen verbonden zijn. De studie van zulke moleculen, koolstofchemie ofwel organische chemie, is dan ook van het grootste belang voor de gezondheidswetenschappen. Maar ook in de industrie van olie, plastic en kunstmatig textiel speelt deze chemie een grote rol.