4.3.1 Eiwitsynthese

De eiwitsynthese is de productie van eiwitten (proteïnen). De synthese van deze eiwitten is één van de meest energie-consumerende metabole processen van de cel. Het proces van eiwitsynthese verloopt in een aantal stappen:

  • Transcriptie; de vorming van mRNA uit DNA; dit vindt plaats in de celkern
  • Splicing; het knippen van de relevante delen uit de RNA-keten. Dit gebeurt eveneens in de celkern.
  • Translatie; het vertalen van RNA naar een aminozuurketen. Eén eiwit kan bestaan uit ketens van  50 tot 1000 aminozuren. Dit gebeurt in de ribosomen.
  • Vouwing van eiwitten; na het vormen van de aminozuurketen wordt het eiwit verder gevouwen. Dit vindt plaats in het ruw ER en Golgi-apparaat.
Overzicht van de eiwitsynthese in een aantal stappen. Replicatie is verdubbeling van het DNA en vindt vooral plaats tijdens celdeling.

Hier zie je de processen achter elkaar gebeuren. In de volgende paragrafen zoomen we verder in op elk proces.