4.3.2 Transcriptie

Voordat het eiwit in een ribosoom gemaakt kan worden, moet het gen gekopieerd worden naar RNA. Dit RNA wordt dan via de kernporiën naar het cytoplasma gebracht; daarom heet dit RNA ook wel messenger RNA of mRNA. Bij de transcriptie wordt de dubbele helix-keten van het DNA uit elkaar getrokken, en koppelen RNA-basen aan de vrijgekomen DNA-basen (A met U en G met C). Dit gebeurt door het enzym RNA-polymerase. Daarbij dient de 3’-5’ DNA-streng als template. Het RNA wordt aangemaakt in de 5’-3’ richting. Hierdoor ontstaat een kopie van het gen, een messenger RNA.

DNA:

3’ A T G G T G G T G C C G T A A A 5’

5’ T A C G A C C A C G G C A T T T  3’

RNA wordt gevormd vanaf de 3’-5’ keten (T bestaat niet en wordt vervangen door U):

DNA: 3’ A T G G T G G T G C C G T A A A 5’

RNA: 5’ U A C G A C C A C G G C A U U U  3’

Bekijk hier een uitleg van transcriptie in detail (tot ongeveer 3:50, de rest gaat over splicing en wordt in de volgende paragraaf uitgelegd):