3.5 Verwerkingsopdrachten stofwisseling en energie

De antwoorden op deze opgaven zijn te vinden in het downloadbestand.

1. Noteer van de volgende groepen organische stoffen uit welk monomeer of welke monomeren ze zijn opgebouwd en noteer van elk een aantal voorbeelden:

  • koolhydraten
  • eiwitten
  • vetten
  • DNA
  • RNA

2. Beschrijf de functie van ATP in eigen woorden. Waar komt de energie van ATP vandaan?

3. Beschrijf de lichtreactie (in drie stappen) en de donkerreactie. Noteer per stap waar het plaatsvindt en wat de eindproducten zijn.

4. Noteer de vier stappen van de aerobe celademhaling. Noteer de plaats waar deze plaatsvindt en begin- en eindproducten.

5. Beschrijf de rol van FADH2, NADH,H en NADPH bij de celademhaling.