7 Leerdoelen evolutie

Les Voortgang
0% voltooid

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • wetenschappelijke argumenten die de evolutietheorie onderbouwen
  • theorie van Darwin en de moderne evolutietheorie
  • natuurlijke en kunstmatige selectie; drift
  • ontstaan van soorten en de rol van isolatie
  • evolutie van de mens: factoren die een rol spelen bij hominisatie