5 Leerdoelen Celvermeerdering

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • beschrijving celcyclus
  • DNA-replicatie: verloop en belang
  • polymerase chain reaction (PCR) als toepassing van DNA-replicatie
  • chromatine, chromosomen, karyogram (zie ook bij erfelijkheid)
  • mitose: verloop en belang
  • meiose: verloop en belang, crossing-over tussen homologe chromosomen en non-disjunctie, recombinatie (zie ook bij erfelijkheid)