5.5 DNA-techniek: PCR

Bij onderzoek naar DNA en DNA-technieken voor biotechnologie, is het soms nodig om DNA te kopiëren. Dit doen we met een techniek dat PCR heet (polymerase-chain reaction).

Deze techniek verloopt in drie fasen:

  • Denaturatie: hierbij wordt het DNA gesplitst in enkelstrengs DNA. Dit gebeurt door het DNA te verwarmen tot ongeveer 94 graden Celcius.
  • Hybridisatie: Bij een temperatuur van 40 – 60 graden kunnen DNA-primers die aan de oplossing zijn toegevoegd, binden aan het DNA. Dit moet niet te lang duren, zodat het DNA niet opnieuw
    Bij één PCR-cylclus wordt het DNA verdubbeld.

    gaat specialiseren. Deze primers zijn stukjes enkelstrengs DNA die op het begin van het te kopiëren gen binden, op beide DNA-strengen. Dit is het startpunt van het kopiëren van het DNA: in de volgende fase wordt DNA vanaf deze primers gekopieerd.

  • Elongatie: Bij een temperatuur van ongeveer 70 graden worden nucleotiden aan het DNA toegevoegd vanaf de gebonden primers. Zo wordt het gen verdubbeld.

Na dit proces ontstaat er dubbel zoveel DNA. Deze stappen worden enige malen herhaalt, waarbij de hoeveelheid DNA exponentieel toeneemt.