7.5 Verwerkingsopdrachten evolutie

De antwoorden op deze opgaven zijn te vinden in het downloadbestand.

1. Noteer 5 wetenschappelijke argumenten voor evolutietheorie.

2. Wat is het belangrijkste verschil tussen het Darwinisme en het Neodarwinisme?

3. a. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor het veranderen van een soort?

 b. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor het ontstaan van een nieuwe soort?