13.2.1 Wet van terugkaatsing

Bij spiegeling raakt een lichtstraal een reflecterend oppervlak, en wordt het in een bepaalde richting teruggekaatst.

Om deze situatie te beschrijven, gebruikt men de volgende definities:

  • De normaal is een lijn die loodrecht staat op het spiegelende oppervlak, op het punt waar de lichtstraal dat raakt.
  • De invalshoek θ is de hoek tussen de invallende lichtstraal en de normaal.
  • De spiegelhoek θ’ is de hoek tussen de gespiegelde lichtstraal en de normaal.
Terugkaatsing van licht bij een gekromde spiegel en een vlakke spiegel.

Voor spiegeling geldt de wet van terugkaatsing:

$$\theta’ = \theta,$$

ofwel: spiegelhoek = invalshoek.