14.1.2 Atmosferische druk

De atmosferische druk, of luchtdruk, werkt op alle oppervlakken.

Op aarde leven wij als het ware op de bodem van een zee van lucht: de atmosfeer. De lucht druk op alle oppervlakken die het raakt, met een min of meer constante hoeveelheid druk. Deze heet de atmosferische druk of luchtdruk. De standaardwaarde is

standaardluchtdruk = 1 atm = 101 300 Pa.

Deze luchtdruk valt ons meestal niet op omdat het van alle kanten op ons drukt. Er zijn echter gevallen waarin luchtdruk een belangrijke rol speelt. In alle gevallen waar sprake lijkt te zijn van “zuigkracht,” is er een luchtdrukverschil.

Binnenin een stofzuiger is de luchtdruk lager dan gewoonlijk, zodat de luchtdruk van buiten stof naar binnen duwt. Bij het inademen verlagen wij de druk in onze longen tijdelijk, zodat de luchtdruk van buiten naar binnen gedrukt wordt.