18.4.6 Een bredere kijk op elektromagnetische inductie

Elektromagnetische inductie vindt niet alleen plaats in spoelen. In het algemeen geldt dat een veranderend magnetisch veld een roterend elektrisch veld induceert. Het gebruik van een spoel is slechts bedoeld om dit roterend elektrisch veld uit te buiten.

Het omgekeerde van elektromagnetische inductie komt ook voor—men zou dit magneto-elektrische inductie kunnen noemen: een veranderend elektrisch veld induceert een roterend magnetisch veld. Dit verschijnsel werd theoretisch vermoed en experimenteel bevestigd door Maxwell.

Doordat elektrische en magnetische velden elkaar induceren, zal elke verstoring van één van deze velden leiden tot een elektromagnetische golf, die zich zeer snel door de ruimte verplaatst. In zo’n golf vinden snelle trillingen plaats van zowel het elektrische als het magnetische veld. Toen Maxwell aan het einde van de 19e eeuw de mogelijkheid van elektromagnetische golven theoretisch afleidde, realiseerde hij zich dat licht niets anders was dan een dergelijke golf.