18 Leerdoelen Magnetisme

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • permanente magneten, magnetische polen
  • magnetisch veld en veldlijnen
  • magnetische veldsterkte: definitie, eenheid tesla
  • kracht op een stroomvoerende geleider in een magnetisch veld
  • magnetisch veld rond een rechte stroomvoerende geleider
  • magnetisch veld in en rond een lus en een solenoïde
  • magnetische veldsterkte rond een rechte stroomvoerende geleider en in een stroomvoerende solenoïde
  • kracht op een bewegende lading in een magnetisch veld
  • elektromagnetische inductieverschijnselen, inductiewet van Faraday, wet van Lenz (kwalitatief)

In de voorgaande hoofdstukken werden elektrische verschijnselen besproken. Dit hoofdstuk behandelt magnetische verschijnselen. In de eerste paragraaf komt het bekende gedrag van magneten aan de orde; de daarop overige paragrafen gaan over het verband tussen elektrische stroom en magnetische velden.