19.2.2 Eigenschappen van kernstraling

Er bestaan verschillende soorten kernstraling. De belangrijkste soorten worden alfa-, beta- en gammastraling genoemd. Deze straling verschilt in samenstelling, doordringingsvermogen, en effect op levend weefsel.

alfastraling (α)betastraling (β)gammastraling (γ)
samenstellinghelium-4 kernen (2 p., 2 n.)elektronenzeer hoogfrequente elektromagnetische straling
lading en massa2+; zwaar1–; zeer licht0; geen
bronzware atomenatomen met neutronenoverschotmeestal na betaverval
reikwijdtegeringmiddelmatighoog
wordt gestopt doorhuid, velletje papieraluminiumfolie, een paar vellen papiereen loden plaat
ioniserend vermogenzeer hoogminder hoogminder hoog
dochterkernatoomgetal: –2
massagetal: –4
atoomgetal: +1
massagetal: verandert niet
atoomgetal: verandert niet
massagetal: verandert niet