19 Leerdoelen Kernfysica

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • atoommodel, kernmodel, atoomnummer, massagetal en ladingsgetal, isotopen
  • natuurlijke radioactiviteit: aard en eigenschappen van alfa-, bèta- en gammastraling
  • karakteristieke vervalprocessen van alfa-, bèta- en gammastraling
  • radioactief verval: halveringstijd, desintegratieconstante, activiteit: eenheid becquerel, vervalwet (uitgedrukt met e-macht)

Dit korte hoofdstuk gaat vooral over natuurlijke radioactiviteit, een verschijnsel waarin de kern van een atoom spontaan vervalt onder uitzending van straling. Enerzijds vormt deze straling een bedreiging voor het leven, omdat het kankerverwekkend is; anderzijds heeft kernstraling tegenwoordig allerlei toepassingen in de medische wereld, zowel in de diagnose als in de behandeling van aandoeningen.