20.2.1 Bewegingsgrafieken

Grafieken zijn een goed hulpmiddel om beweging te beschrijven:

  • Een x(t)-grafiek laat de positie zien als de functie van de tijd.
  • Een v(t)-grafiek laat de snelheid zien als de functie van de tijd.
  • Een a(t)-grafiek laat de versnelling zien als de functie van de tijd. (Hier niet behandeld.)

Als men de grafiek van links naar rechts leest, vertelt het als het ware het verhaal over de beweging. Het is belangrijk om de x(t)-grafiek en de v(t)-grafiek niet te verwarren!