20.5.2 Werken met radialen

In bovenstaande zijn wij ervan uitgegaan dat de richtingshoek en hoeksnelheid werden uitgedrukt in de vertrouwde hoekmaat, graden (360˚ per omwenteling). Maar in de fysica werkt men vaker met radialen (rad) Deze hoekmaat is zo gedefinieerd dat een omwenteling gelijk is aan 2π radialen.

Voorbeeld van een omrekening:

$$30^\circ = \frac{30^\circ}{360^\circ} \cdot 2 \pi = \frac{\pi}{6} \; \text{rad}.$$

Werken wij met radialen, dan wordt de hoeksnelheid ω gegeven in radialen per seconde (rad/s). Er geldt dan

$$\omega = 2 \pi f.$$

Vooral de formule voor hoeksnelheid wordt nu eenvoudiger:

$$v = r \omega.$$

Verdere toepassingen met radialen worden besproken in hoofdstuk 22.