21.1.3 Ontbinden van vectoren

Om met krachten in willekeurige richtingen te kunnen werken, is het vaak nuttig deze te ontbinden in horizontale en verticale componenten. De kracht wordt dan beschouwd als de som van deze componenten. Het diagram laat zien hoe men deze componenten Fx en Fy grafisch kan vinden door een rechthoek te tekenen.

Uit de stelling van Pythagoras volgt dat

$$F = \sqrt{F^2_x + F^2_y}.$$

Men kan de componenten soms ook vinden door berekening. Als α de hoek is tussen de kracht en de x-as, dan geldt

$$F_x = F \cos{\alpha}$$ $$F_y = F \sin{\alpha}.$$