21.1.5 Evenwicht

Een voorwerp is in evenwicht als de resultante kracht nul is. Dit betekent dat de krachten elkaar opheffen.

Let op: Evenwicht betekent niet noodzakelijkerwijs dat een voorwerp stilstaat. Zoals we hieronder zullen zien, is een auto die met constante snelheid op een rechte, vlakke weg rijdt óók in evenwicht.

Voorbeelden: De volgende diagrammen laten een aantal typische gevallen van evenwicht zien. Om in te zien dat de twee gevallen aan de rechterkant in evenwicht zijn, heeft men enige goniometrie nodig.