21.2.2 Het eerste beginsel: traagheid

Massa heeft traagheid. Daarmee bedoelt men dat het slechts in beweging komt als er kracht op wordt uitgeoefend; en dat, als het eenmaal beweegt, kracht nodig is om het voorwerp tot stilstand te brengen of van richting te doen veranderen. Een goede manier om traagheid te “voelen” is door met een zware bowlingbal te spelen.

Dit is vastgelegd in Newtons eerste beginsel:

Een voorwerp in rust blijft in rust,
en een bewegend voorwerp blijft in eenparige, rechtlijnige beweging,
tenzij er een resultante kracht op werkt.

De omgekeerde regel geldt ook:

Als een voorwerp in rust blijft of zich eenparige, rechtlijnig beweegt, dan is dat voorwerp in evenwicht.

Met de terminologie die hiervoor ontwikkeld is, kan men ook zeggen dat de snelheidsvector constant blijft zolang de resultante kracht nul is. Dus, zonder resultante kracht is er geen versnelling, en omgekeerd.