21.3.2 Gravitatie in het algemeen

In het algemeen oefenen alle voorwerpen een aantrekkende gravitatiekracht op elkaar uit. Meestal is die kracht zo klein dat ze geen rol van betekenis speelt. Die speelt ze alleen als een van de voorwerpen zeer massief is (bijv. een planeet of ster), en niet al te ver weg is.

De gravitatiekracht waarmee twee voorwerpen elkaar aantrekken is

$$F=\frac{GM}{d^2} \cdot m.$$

waarbij

M   is de massa van het aantrekkende voorwerp (in kg),

m   is de massa van het aangetrokken voorwerp (in kg),

d   is de afstand tussen de voorwerpen (in m),

F   is de zwaartekracht (in N),

G   $= 6,67 \cdot 10^{-11}\;\mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$ is de universele gravitatieconstante.