21.4.1 De centripetaalkracht

Een voorwerp in eenparige cirkelbeweging (ECB) heeft centripetale versnelling (paragraaf 20.5). Volgens Newtons tweede beginsel moet er dus een resultante kracht op het voorwerp werken. Deze centripetaalkracht (middelpuntzoekende kracht) staat loodrecht op de beweging en wijst naar het midden van de cirkelbaan.

De centripetaalkracht is geen nieuwe kracht: het is dus niet zo dat deze kracht veroorzaakt wordt door de draaibeweging. Integendeel, de centripetaalkracht is de oorzaak van de draaibeweging. Zij kan worden geleverd door allerlei krachten, zoals zwaartekracht, normaalkracht, wrijving, veerkracht, of een combinatie daarvan.