22.2.1 Terugdrijvende kracht

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat voor een harmonische trilling,

$$a = -\omega^2 u.$$

Dus is de versnelling recht evenredig aan de uitwijking, maar met een tegengesteld teken. Uit Newtons tweede beginsel $F_{\text{res}} = m \cdot a$, volgt dat

$$F_\text{res} = \; – m \omega^2 u.$$

Ofwel, harmonische trilling ontstaat als de resultante kracht recht evenredig is met de uitwijking, maar tegengesteld gericht. Dit heet een terugdrijvende kracht.