22.2.3 Energie-omzettingen in trillingen

In een trilling wordt voortdurend kinetische energie omgezet in potentiële energie, en omgekeerd. De totale mechanische energie blijft hierbij gelijk. In de evenwichtspositie is de potentiële energie nul, en de kinetische energie maximaal. Bij de eindpunten in de kinetische energie nul, en de potentiële energie maximaal.

In paragraaf 21.6.8 Blok aan een veer hebben wij al een voorbeeld gegeven waarin behoud van energie werd toegepast op een massa aan een spring.