35 Leerdoelen Vergelijkingen oplossen

In dit hoofdstuk staan de volgende leerdoelen uit het leerstofoverzicht van KIW centraal:

  • evenredigheid en omgekeerde evenredigheid
  • reële oplossingen van vierkantsvergelijkingen
  • veeltermen met reële coëfficiënten: bewerkingen, ontbinden in factoren, veeltermvergelijkingen
  • stelsels vergelijkingen van de eerste graad met hoogstens drie onbekenden

Bij het oplossen van een vergelijking bepaalt men voor welke waarden van een variabele twee uitdrukkingen gelijk zijn. Als de uitdrukkingen lineair zijn, spreekt men van lineaire vergelijkingen; deze zijn relatief eenvoudig op te lossen. Voor kwadratische vergelijkingen bestaat er eveneens een algemene methode. Bij vergelijkingen met machten heeft men vaak wortels en logaritmen nodig. Ook wordt kort ingegaan op ongelijkheden en op stelsels van vergelijkingen.