38.1.3 Secans, cosecans, cotangens

Naast sinus, cosinus en tangens kan men nog drie verhoudingen in de driehoek vinden. Deze werden vroeger meer gebruikt. Echter, vooral de cotangens duikt nog wel eens op:

$$\mathrm{secans: \sec{\alpha} = \frac{schuin}{aanliggend} = \frac{1}{\cos {\alpha}}}$$

$$\mathrm{cosecans: \csc{\alpha} = \frac{schuin}{overstaand} = \frac{1}{\sin {\alpha}}}$$ $$\mathrm{cotangens: \cot{\alpha} = \frac{aanliggend}{overstaand} = \frac{1}{\tan{\alpha}}}$$