38.3.1 De cyclometrische functies

De vergelijkingen  sin x = c  en  cos x = c  hebben oneindig veel oplossingen mits |c| ≤ 1. Een van deze oplossingen wordt als “standaard” oplossing aangemerkt. Deze waarde wordt de arc sinus en arc cosinus genoemd (of: boogsinus, boogcosinus), soms geschreven als sin–1 en cos–1. Zij komt overeen met de INV SIN en INV COS functies op een rekenmachine.

Deze standaardoplossingen liggen

  • tussen –90˚ en +90˚ $(-\frac{\pi}{2}$ en $+ \frac{\pi}{2})$ voor de arc sin functie
  • tussen 0˚ en 180˚ $(0 en \pi)$ voor de arc cos functie

Evenzo wordt de arc tangens gedefinieerd: voor elk reëel getal c is arc tan x een oplossing van tan x = c die tussen –90˚ en +90˚ ligt.